EXPRESS TOURS

1. SUBJECT VAN DE OVEREENKOMST

 • Met deze overeenkomst verplicht één partij – Reisorganisator – zich aan een andere partij – Toerist – een vooraf geregelde toeristische reis tegen een vergoeding te organiseren, en de toerist verplicht zich voor geleverde diensten de reisorganisator te betalen volgens een in de Overeenkomst bepaalde procedure en voorwaarden.
 • De georganiseerde toeristische reis wordt uitgevoerd door een lijnvlucht met een vliegtuig. De lijnvlucht wordt gerealiseerd door luchtvaartmaatschappijen „Ryanair”, “Wizz Air“.


2. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De reisorganisator verpicht zich tot:

 • Een toeristische reis voor de toerist(-en) organiseren volgens een programma, aangegeven in een brochure „SPECIALE AANBIEDING“ (reisbeschrijvend materiaal) of, in het geval als er wijzigingen in de brochure „SPECIALE AANBIEDING“ (reisbeschrijvend materiaal) van een bepaald reisprogramma vóór het moment van een ondertekening van deze overeenkomst werden aangebracht, organiseren volgens een gewijzigd programma. De brochure „SPECIALE AANBIEDING“ en haar wijzigingen, zouden dergelijke tot het moment van een ondertekening van deze overeenkomst aangebracht zijn, maken een onafscheidelijk verbonden deel van deze overeenkomst als bijlagen.
 • In het geval, als er geen minimale aantal van toeristen is bereikt, is de reisorganisator verplicht de toerist schriftelijk te informeren over een reisannulering, maar niet later dan 10 kalenderdagen tot de aanvang van de reis. Een minimaal toeristenaantal in een chartervlucht is gelijk aan 80 percenten passagiersplaatsen in een bepaalde vliegtuig en aan 35 toeristen in het geval van een busreis. Als er een andere minimale toeristenaantal in bijlagen met een reisbeschrijving van de overeenkomst is vermeld, dan is het laatsgenoemde van toepassing.
 • Een exacte en niet misleidende informatie schriftelijk aan de toerist vóór de reis te verstrekken over de reisroute (vertrek- en aankomstplaatsen, datums en tijdstippen, bezienswaardigheden en landen, met aanduiding van aankomst- en vertrekdatums) en wijzigingen van de reisroute, in de brochure „SPECIALE AANBIEDING“ voortuitziende bepaalde diensten tijdens de reis, voertuigen, waarvan een gebruik wordt gemaakt, hun technische gegevens, categoriën en klasse (overeenkomstig met regels van een gastland), voedsel, grensformaliteiten van bestemmingslanden en procedures van verkrijging van visums, toegelaten hoeveelheid en aantal van in te brengen voorwerpen en verbodvereisten, procedure en voorwaarden van voltrekking van de overeenkomst. Een schrijftelijke informatie te verstrekken over voorwaarden en procedures van wissel van valuta, procedures van verkrijging van visums, termijn van visumverlening, maatregelen van grensovergang, epidemiologische toestand van de te bezoeken plaatsen, immunopreventieve eisen, waaraan men vóór het vertrek op reis moet voldaan worden, inentingen, informatie betreft een voltrekkingsprocedure van ziektekostenverzekering en niet verplichte verzekeringen, die uitgaven van de toerist wegens een geannuleerde toeristische reis of uitgaven voor hulp dekken.
 • Een informatie vóór de ondertekening van de overeenkomst te verstrekken over ziektekosten-, levens-, risico van geannuleerde reis- en andere verzekeringen.
 • Een schriftelijke informatie aan de toerist te verstrekken als volgt: informatie over tussenstoppen, stoppingstijd en plaats, informatie over een passagiersplaats in een vervoer (behalve vliegtuig), achternaam, adres, telefoonnummer en e-mail van een vertegenwoordiger van de reisorganisator of adressen en telefoonnummers van lokale agentschappen of agenten, waarnaartoe de toerist zich kan richten om hulp te vragen, maar in het geval, als er dergelijke agentschappen of agenten niet zijn, moet de reisorganisator aan de toerist een telefoonnummer geven, waar hij in een onvoorziene geval kan bellen, of informatie, hoe hij de reisorganisator kan bereiken; informatie over een epidemiologische toestand, immunopreventieve eisen, waaraan men vóór het vertrek op reis moet voldaan worden, informatie over voorwaarden en procedures van wissel van valuta. Als er minderjarigen reizen, moet de reisorganisator ouders of voogden informeren, hoe een kind of een verantwoordelijke persoon rechtstreeks in een verblijfsplaats van een kind kunnen bereikt worden.
 •  In zulke gevallen, als de reisorganisator zich in de overeenkomst verplicht tot verlening van accommodatiefaciliteiten, die aan een bepaalde categorie, volgens de regels van een gastland, voldoen, zonder aanduiding van een concrete verschaffer van accommodatie, moet de reisorganisator tot een ondertekening van de overeekomst de toerist informeren over het type, categorie en voeding van de accommodatie. De reisorganisator moet tevens aan de toerist uitgebreide en niet misleidende informatie over het niveau, hoveelheid en kwaliteit van voorzieningen, services en entertainmenten en over hun eventuele verschillen, afhankelijk van bepaalde verschaffer van accommodatieservices.
 •  Als een toeristengroep uit meer dan 15 minderjarigen tot 16 jaar oud of uit meer dan 7 gehandicapte minderjarigen wordt gevormd, moet de reisorganisator verzekeren, dat dergelijke toeristengroep, behalve een reisleider, nog door één extra volwassen persoon wordt begeleid.

2.2. De toerist(-en) verplicht zich tot:

 • Op tijd voor de reis betalen: tijdens een ondertekening van de overeenkomst, als er meer dan 6 weken tot de aanvang van de reis overblijven, moet de toerist een voorschot van 50%, waarin de administratiekosten (35 €) voor de boeking en bediening inbegrepen zijn, betalen, en de rest moet niet later dan 6 weken vóór het vertrek betaald worden. Als er minder dan 6 weken tot de aanvang van de reis overblijven, is de toerist verplicht de hele prijs tijdens de ondertekening van de overeenkomst voor de reis te betalen. Als de toerist de reis zegt af, worden de door hem betaalde administratiekosten (35 €) als een vergoeding aan de reisorganisator voor het maken van boeking en bediening beschouwd en aan de toerist niet terugbetaald, in gevallen, zoals in de punten 3.2 en 3.3 is bepaald.
 • Het is ook mogelijk dat er een andere voor de toerist verplichte betalingsprocedure tijdens door de reisorganisator aangekondigde aanbiedingsacties wordt gebruikt. Na een ondertekening van de overeenkomst kan de toerist rechtstreeks de reisorganisator betalen. Voor een geldovermaking naar de rekening van de reisorganisator moet de toerist een boekingsnummer, achternaam, reisbestemming en reisdatum in een bestemmingvakje invullen. Als de toerist met een lijnvlucht reist, zijn in dit geval afrekeningsvoorwaarden, vastgelegd door een bepaalde luchtvaartmaatschappij, voor vliegtickets van toepassing. Het is mogelijk dat er wordt gevraagd om onmiddellijk voor vliegtickets te betalen.
 • Op tijd voor de reis betalen en alle vereiste informatie en documenten, die voor een voltrekking van deze overeenkomst nodig zijn, aan de reisorganisator voor te leggen, op tijd op een eerste vertrekpunt en op door de reisleider (als dergelijke service is voorzien) aangeduidde vertrekplaatsen komen, zich aan de aanwijzingen van de reisorganisator ten behoeve voor uitvoering van de reis of van onderdelen ervan houden, zich aan de openbare orde houden, zich aan de regels van internationale vervoer van passagiers en bagage houden, rekening met invoersbeperkingen van hoeveelheid, aantal en verbod van voorwerpen houden. Instructies van grenscontrole en douanediensten nakomen. Als de toerist samen met minderjarige kinderen reist, moet hij voldoen aan de voorwaarden van het Besluit Nr.302 van 28 februari 2002 van de Regering van de Republiek Litouwen Wegens een tijdelijk vertrek van een kind naar landen buiten de Schengen zone.
 • Een tijdens de reis verrichtte schade (beschadigde hotelinventaris, voertuigen en andere) vergoeden. Als de schade door een minderjarige werd verricht, is de voor hem verantwoordelijke persoon verplicht om al dit verlies te vergoeden. Als de toerist zijn schuld herkent en staat toe om de schade te vergoeden, dan moet dit ter plaatse gedaan worden. In het geval, als de toerist zijn schuld ontkent, heeft de reisorganisator recht om een vergoeding van deze schade op basis van de wetgeving van de Republiek Litouwen op te eisen. De toerist is niet verantwoordelijk voor een schade die door overmacht („force majeure“) is ontstaan.
 • De toerist, de hoofdpartij van deze overeenkomt, is verplicht om andere toeristen – voordeelontvangers – te informeren dat de toeristische reis uitsluitend wordt georganiseerd volgens de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

3. OPZEGGINGSRECHT VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De toerist heeft altijd recht om de overeenkomst af te zeggen. De afzegging gaat in werking vanaf het moment van zijn opzeggingsverklaring.

3.2 Als de toerist de overeenkomst wegens omstandigheden, waarvoor hij verantwoordelijk was gesteld (d.w.z. als de omstandigheden, die als basis voor de afzegging dienen, door de schuld van de toerist zelf zijn onstaan, namelijk, door zijn opzettelijke daden of onvoorzichtigheid), zegt af, is hij dan verplicht om de verliezen, die afzegging oorzaak zijn, te vergoeden. Een omvang van ondergelopen verliezen mogen de maximale prijs van één reis niet overschrijden. De partijen van de overeenkomst komen overeen en geven toe, dat de omvang van verliezen wegens de afzegging proportioneel aan een tijdstip van de afzegging is:

Tijdstip van afzegging van de overeenkomst            Som in percentage, in verhouding met de reisprijs     
meer dan 28 dagen vóór het vertrek                        Administratiekosten (35 €) voor de boeking en bediening worden                                                                              aan de toerist niet terugbetaald
vanaf 27 tot 21 dagen vóór het vertrek                     50%
vanaf 20 tot 10 dagen vóór het vertrek                    80%
vanaf 9 en minder dagen vóór het vertrek               100%

Als de toerist de reis, die met een lijnvlucht wordt georganiseerd, zegt af, dan wordt de prijs van de vliegtickets aan hem niet terugbetaald.

3.3. In een geval, als de toerist de overeenkomst vanwege omstandigheden die betrekking met met hem zelf hebben, maar die hij niet kan controleren en tijdens de ondertekening redelijkerwijs niet kon verwachten (bjv., gezondheidstoestand, overlijden en dergelijke), zegt af, heeft de reisorganisator recht om op te eisen aan hem zijn directe verliezen te vergoeden, die door dergelijke opzegging zijn onstaan, behalve door een overmacht („force majeure“). De toerist moet zo vlug mogelijk na het onstaan van de in deze punt beschreven omstandigheden de reisorganisator informeren over de afzegging en documenten, waarmee de opzegging oorzaak wordt bewezen, voorleggen. De partijen komen overeen en geven toe, dat verliezen wegens de afzegging van de overeenkomst, worden vastgesteld volgens de tabel, voorgelegd in de punt 2.2 van de overeenkomst, maar in ieder geval de omvang van deze directe te vergoeden verliezen mogen de in de overeenkomst vastgelegde reisprijs niet overschrijden. Als de toerist de reis, die met een lijnvlucht wordt georganiseerd, afzegt, dan wordt de prijs van de vliegtickets aan hem niet terugbetaald.

3.4.      Als de toerist in de gevallen, vastgelegde in de punten 3.2 en 3.3, de overeenkomst heeft afgezegd, moet de reisorganisator samen met zijn eis om verliezen te vergoeden en, als de toerist wenst, bewijzen, waarmee deze verliezen worden verklaard, voorleggen, behalve de administratiekosten.

3.5. Als de toerist de overeenkomst zegt af vanwege omstandigheden, waarvoor de reisorganisator of een persoon, van wiens diensten de reisorganisator een gebruik maakt, verantwoordelijk is of vanwege omstandigheden, waar de toerist geen betrekking mee heeft, niet kan controler en tijdens de ondertekening redelijkerwijs niet kon verwachten, heeft de toerist dan recht om op te eisen dat het door hem voor de reis betaalde geld aan hem wordt terugbetaald of op een andere wijze met zijn toestemming wordt gecompenseerd.

3.6. De reisorganisator heeft recht de overeenkomst afzeggen uitsluitend wegens hoogstnoodzakelijke oorzaken, waarover hij de toerist onmiddelijk moet informeren.

3.7. Als de reisorganisator de overeenkomst wegens omstandigheden, waarvoor de toerist niet verantwoordelijk is, zegt af, moet hij dan aan de toerist een nieuwe reis (alternatieve reis) van dezelfde of hogere kwaliteit aanbieden. Als vanwege verklaarbare oorzaken geen mogelijkheid bestaat om een alternatieve reis aan te bieden of de toerist de aangeboden nieuwe reis wijst af, heeft de toerist dan recht om op te eisen dat het door hem voor de geannuleerde reis betaalde geld wordt terugbetaald.

3.8.Als de reisorganisator de overeenkomst annuleert, is hij verplicht om een reis opnieuw te organiseren of het betaalde geld aan de toerist terugbetalen en de materiële schade aan hem te vergoeden. De schade wordt niet vergoed, als de overeenkomst wordt afgezegd wegens de in de punt 2.1.2 bepaalde omstandigheden of een overmacht („force majeure“).

3.9. Als er een plicht, na de afzegging van de overeenkomst, aan de reisorganisator wordt opgelegd om de hele door de toerist betaalde prijs van de reis of een gedeelte ervan aan de toerist terug te betalen, dan moet het geld in de loop van 10 werkdagen na de afzegging van de overeenkomst naar de door de toerist aangegeven rekening gestort worden.

4. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De reisorganisator heeft recht om, wegens hoogstnoodzakelijke oorzaken, waarover hij de toerist onmiddelijk moet informeren, een bepaalde voorwaarde van de overeenkomst te wijzigen. De toerist heeft recht om de overeenkomst afzeggen, als een dergelijke wijziging een aanzienlijke schade voor de toerist zal kunnen brengen.

4.2. Als er tot de aanvang van de reis niet minder dan 20 dagen overblijven, heeft de reisorganisator recht om de reisprijs te verhogen in een geval, als vervoerskosten, inbegrepen brandstofskosten, verplichte belastingen of valuta wisselkoersen, worden gewijzigd. De reisorganisator moet aantonen, waarom de prijs werd verhoogd en hoe de prijsverhoging werd berekend. De toerist heeft recht om de prijsverhoging te weigeren. De toerist moet zo snel mogelijk de reisorganisator informeren over zijn beslissing.

4.3. Als de toerist wijst af om de voorwaarden in de punten 3.1 – 3.2 bepaalde gevallen van de overeenkomst te wijzigen, dan de reisorganisator verkrijgt de recht om de overeenkomst af te zeggen. In dit geval heeft de toerist recht om een terugbetaling van het voor de reis betaalde geld op te eisen of, als de reis gedeeltelijk is uitgevoed, een compensatie van het proportionele deel op te eisen. Als de reisorganisator de overeenkomst annuleert na het moment, wanneer de toerist de voorwaarden in de punten 3.1 - 3.2 bepaalde gevallen weigert te wijzigen, dan is respectievelijk de punt 2.8 van de overeenkomst van toepassing.

5. VERVANGING VAN DE PARTIJEN VAN DE OVEREENKOMST

5.1.Iedere toerist van deze overeenkomst heeft recht, als er niet minder dan 10 dagen tot de aanvang van de reis overblijven, om eigen rechten op de reis aan een derde (reisontvangende) persoon, die alle voorwaarden van de overeenkomst zal nakomen, te overhandigen.

5.2.De.rgelijke overhandiging moet volgetrokken worden door een afsluiting van de overeenkomst met een derde persoon, en de toerist moet de reisorganisator schrijftelijk daarover informeren. Een persoon, die eigen rechten overhandigd, en een derde persoon zijn respectievelijk aan de reisorganisator veranwoordelijk voor de betaling van de reisprijs en de overhandigingskosten.

5.3.In gevallen, als een dergelijke overhandiging tegenstrijdig is ten aanzien van voorwaarden van een persoon, van wiens diensten de reisorganisator een gebruik maakt (d.w.z. als in de overblijvende periode tot de aanvang van de reis niet meer mogelijk is om een plaats in een voertuig, hotel te reserveren en (of) een visum op een naam van een nieuwe persoon te krijgen), dan moeten deze voorwaarden aan de toerist voorgelegd worden.

5.4. Dergelijk overhandiging moet door een formeel overeenkomst met een derde (reisontvangende) persoon volgetrokken worden, overeenkomstig voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek (Not., 2000, 74-2262) (verder – Burgerlijk Wetboek), en een persoon, aan wie de reis wordt overhandigd, of de toerist, die reis overhandigd, moet na de ondertekening van de overeenkomst schrijftelijk de reisorganisator daarover informeren en informatie en documenten, nodig om deze overeenkomst probleemloos ten behoeve van een reisverkrijgende persoon uit te voeren, verlenen. Een persoon, die de reis overhandigd, en een derde (reisontvangende) persoon zijn respectievelijk aan de reisorganisator verantwoordelijk voor de betaling van de reisprijs en de overhandigingskosten.

5.5. De partijen komen overeen en geven toe, dat als rechten niet later dan 7 dagen vóór de aanvang van reis worden overhandigd, zijn de reisoverhandigingskosten 100 € per persoon, als een dergelijke overhandiging mogelijk is. De partijen komen overeen en geven toe, dat als rechten later dan 7 dagen vóór de aanvang van reis worden overhandigd, zijn de reisoverhandigingskosten 200 € per persoon, als een dergelijke overhandiging mogelijk is. Op eis van de toerist moet de reisorganisator een berekening van extra kosten wegens wijziging van overeenkomstpartijen voorleggen. Als de overhandiging onmogelijk wegens de in de punt 3.5 bepaalde of andere oorzaken is, heeft de toerist dan recht om de overeenkomst af te zeggen en moet de in de punt 3.2 vastgelegde opzeggingskosten betalen.  

5.6.Als de toerist met een lijnvlucht reist en wenst de reis aan een derde persoon overhandigen, moet hij dan vaste kosten, bepaald door een vliegmaatschappij, voor een omzetting naar een andere passagiersgegevens (naam, achternaam en andere) betalen (als het mogelijk is volgens de regels van een vliegmaatschappij).

6.AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE NIET CORRECTE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

6.1.   Als de overeenkomst niet volgens de redelijke verwachtingen, die de toerist volgens de voorwaarden van de overeenkomst en geaardheid van de te verlenen service, mocht verwachten, moet de reisorganisator een verlies aan de toerist vergoeden. De reisorganisator of een persoon, van wiens diensten de reisorganisator een gebruik maakt, is niet aansprakelijk voor niet correcte uitvoering van de overeenkomst in volgende gevallen:

 • de toerist is zelf aansprakelijk voor de niet correcte uitvoering van de overeenkomst (houdt zich niet aan de in de punten 2.3.1-2.3.2 bepaalde voorwaarden en andere oorzaken);
 • voor de niet correcte uitvoering van de overeenkomst, die de reisorganisator heeft en kon niet  voorzien, is een derde persoon, die geen betrekking tot deze overeenkomst heeft, aansprakelijk;
 • de overeenkomt wordt niet correct uitgevoerd wegens een overmacht („force majeure“) of een incident, die de reisorganisator of een persoon, van wiens diensten de reisorganisator een gebruik maakte, rekening houdend met met al hun mogelijke nalatigheid, heeft en kon niet vooruitzien.

6.2. Als de overeenkomst niet volgens verwachtingen van de toerist wordt uitgevoerd, moet de reisorganisator, gelet op concrete omstandigheden, alle mogelijke hulp en steun aan de toerist verlenen. Als een oorzaak van de niet correcte uitvoering van de overeenkomst aan de toerist zelf ligt, moet de reisorganisator dergelijke hulp en steun aan de toerist verlenen, die volgens redelijke criteria en op basis van deze overeenkomst aan de reisorganisator zijn vereist. In dit geval is de toerist aansprakelijk om alle kosten, die met een verlening van dergelijke hulp en steun te maken hebben, aan de reisorganisator te vergoeden. Als de reisorganisator of een persoon, van wiens diensten de reisorganisator een gebruik maakt, de overeenkomst niet correct uitvoert, is de reisorganisator aansprakelijk om alle kosten, die met een verlening van extra hulp en steun aan de toerist te maken hebben, te betalen.

6.3. Als na de aanvang van of tijdens de reis blijkt, dat de reisorganisator niet in staat is om het hoofzakelijke deel van de overeenkomst uit te voeren, is hij dan verplicht om geschikte alternatieve diensten voor dezefde prijs voor de in de overeenkomst bepaalde periode aan de toerist te bieden en een prijsverschil tussen eerder aangeboden en feitelijk geleverde diensten aan de toerist te compenseren. Als de reisorganisator wegens verklaarbare oorzaken geen alternatieve diensten kan bieden of de toerist wegens redelijke oorzaken hen heeft geweigerd, moet de reisorganisator een terugkeer van de toerist of verplaatsing naar een andere plaats, waarvoor de toerist instemt, verzekeren, ook is de reisorganisator verplicht om geld aan de toerist voor de niet geleverde diensten terug te betalen.    

6.4. De reisorganisator heeft geen recht om een burgerlijke aansprakelijkheid te beperken of annuleren voor de aan de toerist verrichtte schade, als de schade door een opzettelijke daad of een omvangrijke onvoorzichtigheid werd verricht.

6.5. De aan de toerist verrichtte materiële en immateriële schade wordt vergoed volgens de regelgeving van het Burgerlijk Wetboek.

6.6. Voor het luchtvervoer zijn respectievelijk bepalingen van het Verdrag inzake de unificatie van bepaalde regels van het internationale luchtvervoer, ondertekend te Warschau, op 12 oktober 1929, van het Protocol van Den Haag van 1955 betreft wijziging van het Verdrag inzake de unificatie van bepaalde regels van het internationale luchtvervoer, ondertekend te Warschau, op 12 oktober 1929, van het Verdrag inzake egalisatie van regels voor het internationale luchtvervoer, ondertekend te Montreal, op 28 mei 1999, van de Verordening inzake de Aansprakelijkheid van de vervoerder en EG 889/2002, in aanvulling op de Verordening 2027/97 EG van de Raad betreffende de Aansprakelijkheid van vervoerder in de luchtvaartsongevallen. Het Verdrag bepaald en in de meeste gevallen de aansprakelijkheid van vervoerders met betrekking tot overlijden of letsel beperkt, ook in gevallen van verlies, beschadiging of vertraging van bagage.

6.7.De reisorganisator is aansprakelijk voor in de brochure „SPECIALE AANBIEDING“ en in haar wijzigingen of in een ander reisbeschrijvend materiaal, die onafscheidelijk verbonden delen van deze overeenkomst vormen, juistheid en nauwkeurigheid van de voorgelegde informatie, behalve in minstens één van de volgende gevallen:      

 • de toerist werd tot de afsluiting van de overeenkomst geïnformeerd over wijzigingen van deze information, en een mogelijkheid van dergelijke wijzigingen in de brochure „SPECIALE AANBIEDING“ en haar wijzigingen of in een ander reisbeschrijvend materiaal duidelijk werd aangegeven;
 • wijzigingen werden aangebracht na de afsluiting van de overeenkomst, op schriftelijke instemming van beide partijen.


7. ALGEMENE VOORWAARDEN

7.1. Als de overeenkomst op een wijze van verkoop op afstand wordt afgesloten, wordt men beschouwd, dat de overeenkomst volgens gelijke voorwaarden, zoals die op het moment van een aanschaffing van de georganiseerde reis op de officiële website (of in het systeem van e-verkoop) van de reisorganisator waren vermeld, werd afgesloten. Als er geen voorwaarden van de overeenkomst op de officiële website worden aangekondigd of op het moment van een aanschaffing van de georganiseerde reis waren niet aangekondigd, wordt men beschouwd, dat de overeenkomst volgens de standaardvoorwaarden voor overeenkomsten in het gebied van toeristische diensten werd afgesloten.  

7.2.De rechten van de toerist worden beschermd door het Burgerlijk Wetboek, Wet voor bescherming van consumentrechten, Reclamerecht, Toerisme wet en andere wetten en wettelijke bepalingen en deze overeenkomst.

7.3. Als er een conflict in de loop van de reis of er een ontevredenheid vanwege niet correcte of geen uitvoering ontstaat, moeten klachten onmiddelijk aan de vertegenwoordiger van de reisorganisator of aan de reisleider, of als er geen van de genoemde is – aan de reisorganisator bekend gemaakt worden. De klachten wegens onoplosbare of niet correct opgeloste problemen moeten schriftelijk ingediend worden. Als er geen oplossing van een conflict wordt gevonden, mag een klacht in de loop van 15 werkdagen na de afloop van de reis schriftelijk aan de reisorganisator ingediend worden; de reisorganisator is verplicht om zijn antwoord in de loop van 15 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk te geven. Geschillen worden beslecht door onderhandelingen en falen – volgens de wetgeving van de Republiek Litouwen.

7.4. Geschillen met betrekking tot de niet correcte uitvoering of geen uitvoering van de overeenkomst worden onderzocht via een voorgerechtelijke procedure door het Staatsbureau voor de consumentenbescherming, in overeenstemming met de Wet voor bescherming van consumentrechten van de Republiek Litouwen.

7.5. Na de ondertekening van deze overeenkomst zijn essentiële wijzigingen van de voorwaarden van de overeenkomst (hoofddeel van overeengekomen diensten en de prijs) uitsluitend mogelijk op schriftelijke instemming van beide partijen.

7.6. Als toeristische dienstenverleners hun plichten niet nakomen, hebben toeristen recht, overeenkomstig met de punt 10 van het artikel 8 van de Toerisme wet van de Republiek Litouwen en andere van toepassing zijnde wetten en bepalingen, om zich te richten aan het Departement van Toerisme van de Staat.

7.7. De overeenkomst werd in tweevoud gemaakt, telkens één exemplaar – voor de reisorganisator en voor de toerist(-en). Alle exemplaren hebben dezelfde rechtskracht. De ondertekening van de overeenkomst is nog geen garandering, dat de boeking van een door de toerist gekozen hotel wordt bevestigd. De toerist ontvangt de boekingsbevestiging apart. Als de boeking voor een accommodatie in een bepaalde hotel wordt niet bevestigd, vervalt de overeenkomst. De toerist behoudt de recht om een alternatieve variant van de reis te kiezen en een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Als de toerist weigert om een nieuwe overeenkomst af te sluiten, is de reisorganisator verplicht om het door de toerist betaalde geld voor de nietig verklaarde overeenkomst aan de toerist terug te betalen. Als er de aangeduide prijs voor de reis of een deel daarvan wordt niet betaald, overeenkomstig met de in de voorwaarden vastgestelde procedure, vervalt de overeenkomst. In een dergelijk geval heeft de toerist recht om een alternatieve variant van de reis te kiezen uit door de reisorganisator in de lopende tijd aangeboden reizen en een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Als de toerist weigert om een nieuwe overeenkomst af te sluiten, moet hij dan de verliezen van de reisorganisator volgens de procedure, vastgesteld in de punt 3.1.1, vergoeden. Voor onderdanen van landen, die geen visumvrijstellingsovereenkomst met de Republiek Litouwen hebben, geldt voor een toeristische reis een visumplicht, voor aankomst/vertrek naar/uit Litouwen, namelijk – een meermalige (Schengen of nationale) visum, geldig niet korter dan de reisperiode (gedetaileerde informatie is gepubliceerd op migracija.lt). De bepalingen van de overeenkomst zijn verplicht voor de reisorganisator en alle toeristen.           

7.8. De toerist bevestigt om een grondige kennis genomen te hebben met de voorgelegde overeenkomst en al haar bepalingen te hebben verstaan, hij heeft andere toeristen –   voordeelontvangers – geïnformeerd, dat de toeristische reis wordt georganiseerd uitsluitend volgens de in deze overeenkomst bepaalde voorwaarden en dat alle toeristen zijn verplicht om alle voorwaarden van de overeenkomst nakomen.

Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens zouden worden gebruikt voor “eXpresstours” voor marketing doeleinden.

________________________________________

(naam, achternaam, handtekening van de toerist)

GEGEVENS VAN PARTIJEN:

Reisagentschap/agent eXpresstours&packages ltd.  directeur Albert Sigl,

de vertegenwoordiger van de reisorganisator

____________________________

           Naam, achternaam

Toerist, die de overeenkomst ondertekend (hoofd partij van de overeenkomst)

 

________________

Naam, achternaam

 

______________

Handtekening