EXPRESS TOURS & PACKAGES ltd wordt, in Het geval van insolventie of faillissement , gesteund door de Malta toerismewet en zal de klant volledige restitutie ontvangen zoals hieronder wordt uiteengezet. (uit het wetsdecreet nr. 79 van de overheidsregels betreffende de organisatie van en de markt voor toerisme op grond van artikel 14 van wet nr. 246 van 28 november 2005, alsmede omzetting van Richtlijn 2008/122/EG )

ART. 51
(Nationaal Garantiefonds)
1. 1. Op het kabinet van de minister-president - afdeling voor de ontwikkeling en het concurrentievermogen van het toerisme, bevindt het nationale garantiefonds, om, in geval van insolventie of faillissement van de verkoper of de organisator, het betaalde reisgeld van de consument te restitueren en de consument te repatriëren in het geval van reizen naar het buitenland, maar ook voor een onmiddellijke economische beschikbaarheid in geval van gedwongen terugkeer van toeristen uit niet-EU-landen in het geval van noodsituaties, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de organisator of van derden.

2. Het fonds wordt gefinancierd door een jaarlijkse vergoeding gelijk aan twee procent van de verzekeringspremie in overeenstemming met artikel 50, paragraaf 1, die wordt betaald op het begin van de overheidsbegroting, te worden toegewezen door de minister van Economie en Financiën, aan het bedoelde fonds in paragraaf 1.

3. 3. De financiële middelen van het fonds worden verstrekt voor de vermelde doeleinden in paragraaf 1, Met het bedrag dat overeenkomt met het aandeel bepaald in paragraaf 2.

4. Het verzoek om vergoeding uit het fonds is niet onderworpen aan een tijdslimiet , behoudend het voorschrijven van het recht op teruggave.

5. 5. Het fonds is gerechtigd om het regresrecht uit te oefenen tegen de in gebreke gestelde partij.

6. De regels voor het beheer en functioneren van het fonds worden bepaald door de voorzitter van de Raad van Ministers of door de gedelegeerde minister in overleg met de minister van Economie en Financiën en het ministerie van Economische Ontwikkeling.